GAla_Eng_salerno

Anna Pirozzi/Lyric Gala

Anna Pirozzi performs in the Lyric Gala at the Municipal Theater “Giuseppe Verdi” in Salerno. Next to her the tenor Marcelo Alvarez accompanied on the [...]
Aida - Napoli - Plebiscito Square

ANNA PIROZZI/AIDA/NAPLES

Anna Pirozzi returns to Napoli, her home town , this time performing one of the verdian master role , AIDA on open air, in the Plebiscito Square. Next to [...]